14 Sifat Orang Jelek Orang Jawa yang Bikin Ngakak
Cari Judul Esai

Advertisement

14 Sifat Orang Jelek Orang Jawa yang Bikin Ngakak

Gelang Step
Minggu, 26 Februari 2017

sifat orang jawa sunda

Ciri-ciri orang Jawa asli itu bikin lucu membacanya. Ternyata, ada lebih dari 10 sifat jelek orang Jawa, terutama sifat orang Jawa Tengah yang tidak banyak diketahui orang. Bisa dikatakan, ini adalah sifat orang Jawa jijik dan biadab (menurut sebagaian lo yah). Hehe. Simak:

1. Yèn tangi turu njur ngadek seméndhé ning lawang, trus kukur² bokong…. iki genah rituale wong jowo yèn tangi turu..

2. Yèn pas mangan wés disediani mejo kursi trimo ndodok karo nyonggo piring trus mangané muluk nganggo tangan, iki genah kebiasaané mangan wong jowo…

3. Yèn lagi numpak motor ban é nggembos merga bocor njur mandek, ban motore di plènèt² trus ngomong: “ban é bocor” iki genah wong jowo…

4. Yèn gaya turune methanthang ngaplang² karo ngelèr weteng, iki genah gaya turune wong jowo...

5. Yèn awan² sumuk kringeten, bukak klambèn trus di damu kèlèké, iki genah wong jowo...

6. Yèn lagi uthik² upil, trus upilè garing di plintir2 nganti mbentuk bal bunder,  opo yen upile teles, njur dislenthikno nanging isih tetep nemplek neng driji, iku genah upilé wong jowo…

7. Yèn lagi klèru, dikandani wong liyo trus kukur2 sirahe sing ora gatel, upomo ora duwe sirah kadang nyileh sirahe sing ngandani, iku genah polahé wong jowo...

8. Yèn lagi ndodok ning ngisor uwit, trus métani tumo banjur yèn éntuk terus di klethak tumone, genah wong jowo....

9. Yen lagi ketiban apes opo ciloko, mesti isih ngomong: "yo untunge"...iki genah tembunge wong jowo….

10. Yèn rampung kukur2 kèlèk, njur diambu, trus muni: “kuecuut" karo gebres² iku genah wong jowo....

11. Yèn lagi ngéyup pas udan, trus tangané diathung no neng ndalan, njur muni : “isih udan” iki genah cirine wong jowo...

12. Yen rampung ngentut truss di ambu² dewe, njur ngomong: “uwambunee..”, rampung kuwi ngguyu kepingkel-pingkel ngerti nek konconé semaput ngambu entuté, kuwi, genah wong jowo....

13. Yèn pas mangan ono uponé mencelat siji metu soko piring trus dijumput karo muni “eman²..rung mang menit.." iki genah upone wong jowo....

14 . Yen wis ngerti midak telek, njur didemok terus diambu, kui genah yo wong jowo...

Yen kabeh ciri iki mbok iyoni karo ngguya ngguyu ngakoni, kuwi genah sampeyan sing moco tulisan iki yoooo wong jowo....      

Bisa jadi, ciri-ciri orang Jawa asli itu masuk dalam karakter pria Jawa Timur atau bahkan sifat orang Jawa Barat. Jadi, keterangan di atas bukan watak orang Jawa dan Sunda (Jabar) seluruhnya. Ini hanya cerita lucu khas orang Jawa saja yah.

Jika Anda ingin cerita lucu Jawa lainnya, baca: Humor Khas Tegal "Kapan Nyusul".
     

Cara Cepat Hamil