Cerita Sugeng Bikin Ngakak
Cari Judul Esai

Advertisement

Cerita Sugeng Bikin Ngakak

Gelang Step
Jumat, 17 Februari 2017

Cerita pagi hari
TENTANG SUGENG
                                                         
👧YATMI : "Arep nang endi kang..?"
👦YATMO : "Nggoné Sugeng, deso sebelah.."

Ora let suwé, YATMO wis balik ngomah menèh 🏡🚶

👧YATMI : "Kok cepet banget to kang, opo wis ketemu Sugeng...??"
👦YATMO : "Durung... aku yo durung tekan ngomahé, Sugeng lagi lungo..."
👧YATMI : "Piyé to kowé ki kang, durung tekan ngomahé kok ngerti nèk Sugeng lagi lungo.."
👦YATMO : "Iyo... nang gapura bates désa ditulisi SUGENG TINDAK..."

👶Si KUNCUNG anaké krungu👶

👶KUNCUNG : "Sugeng sampun kundur pak.."
👦YATMO : "Kowé ngerti dikandani sopo..?"
👶KUNCUNG : "Dateng balé dusun dipun serati SUGENG RAWUH."

👵Si Tiwik adiné Kuncung melu ngandani bapaké

👵TIWIK: "Jané niku Sugeng wau mirengké bapak ngendikan lho pak.."
👦YATMO: "Ngertimu soko ngendi..?"
👵TIWIK: "Lha kulo nyetèl radio criosipun SUGENG MIDANGETAKEN!"

Sak omah Gemblung kabèh.... 😄😄😄😄😄 Nanging saestu ingkang maos punika tiyang warass 😆😆
SUGENG enjang...🙏🙏

Cara Cepat Hamil